Tags voor deze pagina:

Renewi – Eric Pero

“Aandacht voor verkeersveiligheid en de dode hoek blijft nodig. Elk slachtoffer is er een te veel.”

Twee mensen houden een spandoek vast met "Renewi - maakt een punt van nul"

Ook toonaangevend waste-to-productbedrijf Renewi maakt een punt van het streven naar minder verkeersslachtoffers. Een van de kernwaarden van de organisatie is veiligheid. “Elke dagstart staat dit onderwerp dan ook als eerste op de agenda. Verkeersveiligheid is daar een logisch onderdeel van”zegt Eric Pero, regiodirecteur. Het onderwerp komt ook terug in functioneringsgesprekken en teamoverleggen.
“Dagelijks hebben wij honderden voertuigen op de weg en één van onze werkterreinen zijn de binnensteden. Het wordt overal drukker op de weg, maar nergens is dat beter merkbaar dan in de stedelijke woonomgeving. De ruimte is krap en al die weggebruikers samen, dat leidt steeds vaker tot risicovolle situaties.”

Renewi zet zich actief in om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid en doet dat niet alleen in de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Zo worden gedurende het jaar op diverse scholen dode hoek lessen gegeven. “Die dode hoek is en blijft een uitdaging.  We rusten onze nieuwe voertuigen naast camera’s en spiegels ook uit met een alert systeem. We proberen er zo veel mogelijk aan te doen. De echte uitdaging is, hoe we tussen de oren krijgen bij de andere weggebruikers dat onze chauffeurs ondanks alle spiegels en nieuwe technieken, toch niet alles kunnen zien” zegt Pero.

Hij voegt er nog aan toe,  dat iedereen weleens van de “dode hoek” heeft gehoord, maar dat  lang niet iedereen weet wat die dode hoek betekent als je in een vrachtauto zit. Renewi wil dit graag met het ROV Zuid-Holland en de andere ambassadeurs oppakken om daar mee aan de slag te gaan.

Renewi heeft de aandacht voor veilig rijden goed verankerd in de organisatie. Zo is er elk jaar een Renewi Veiligheidsweek met daarin ook allerlei activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid. Ook kent de organisatie de 10 levensreddende regels (o.a. voor verkeersveiligheid) en is er een uitgebreid opleidingsprogramma voor chauffeurs met mogelijkheden om aanvullende cursussen te volgen.

Renewi is ambassadeur voor MONO. In dit filmpje vertelt Eric Pero hier meer over.


Eerder verzorgde het betrijf dodehoeklessen op verschillende scholen en droeg in oktober 2019 actief bij aan Veiligheidsdag Westland.

Eric Pero: “We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het streven naar minder verkeersslachtoffers. Alleen gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor het onderwerp.”

Aandacht voor verkeersveiligheid en de dode hoek blijft nodig. Elk slachtoffer is er een te veel.

Deel dit bericht via:

Maak een punt

Meer ambassadeurs

Alexandria ’66 – Angelos Kerasavopoulos

Tags voor dit artikel:
Lees meer